Nybygg:

– Prosjektering og utførelse av ditt drømmeprosjekt

– Lang og god erfaring rundt samarbeid med arkitekter fra planlegging til ferdigstillelse

– Vi søker bestandig de beste og mest kostnadseffektive løsningene for våre kunder

Tilbygg:

– Vårt spesialfelt her er å koble tilbygg til til eksisterende bygningsmasse, et felt som krever høy kompetanse for å få gode resultater både utseende og kvalitetsmessig

Bad:

– Vi har våtromssertfikat på både ledelse av prosjektering og utførelse av våtrom, noe som gjør at våre kunder kan være sikker på at kvalitet og normer/regler har høyeste prioritet

– Sammen med våre samarbeidspartnere leverer vi komplette våtrom

Prosjektering / Rådgivning:

– Vi tar hele den tverrfaglige prosjekteringen

– Vi ønsker gjerne å være med i startfasen av en planlegging, slik at kunden kan få den enkleste og beste veien fram til et ferdigstilt drømmeprosjekt

– Vi er også sertifiserte ENOVA rådgivere, og kan dermed bistå med energieffektivisering, og anbefale tiltak for ditt prosjekt tidlig i prosessen